Event box

Visualisering af forskning: Workshop i VOSviewer

Visualisering af forskning: Workshop i VOSviewer

Programmet VOSviewer giver mulighed for fortolkning af forskningsfelter gennem visualisering. Ved hjælp af publikationsdata indhentet fra f.eks. Web of Science eller Scopus, kan der dannes billeder af emneords-, forfatter- og citationsnetværker. Hvordan udvikler et forskningsområde sig over tid? Hvilke forskningsområder vinder udbredelse og hvilken impact har de? Hvordan er forskningen bundet sammen? Dette er nogle af de mulige fortolkninger, der kan synliggøres ved billeddannelserne.

Der er tale om en workshop, hvor vi sammen udvikler visualiseringer. Underviseren demonstrerer programmet og de tekniske muligheder. Du kommer med spørgsmålene til og viden om et forskningsfelt.

Målgruppe: alle studerende og forskere ved KU

Kurset er på dansk.

Inden kurset bedes du downloade programmet og sikrer dig at det fungerer på din maskine: https://www.vosviewer.com/

Date:
13/11/2019
Time:
10:00 - 13:00
Location:
Samf: DSSL (Digital Social Science Lab)
Campus:
SAMF: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, 1123 København K
Categories:
  DSSL events  
Registration has closed.

Event Organizer

Rune Kurdahl