Event box

Visualisering af forskning: Workshop i VOSviewer

Visualisering af forskning: Workshop i VOSviewer

Programmet VOSviewer giver mulighed for fortolkning af forskningsfelter gennem visualisering. Ved hjælp af publikationsdata indhentet fra f.eks. Web of Science eller Scopus, kan der dannes billeder af emneords-, forfatter- og citationsnetværker. Hvordan udvikler et forskningsområde sig over tid? Hvilke forskningsområder vinder udbredelse og hvilken impact har de? Hvordan er forskningen bundet sammen? Dette er nogle af de mulige fortolkninger, der kan synliggøres ved billeddannelserne.

Der er tale om en workshop, hvor vi sammen udvikler visualiseringer. Underviseren demonstrerer programmet og de tekniske muligheder. Du kommer med spørgsmålene til og viden om et forskningsfelt. Vi håber at kunne afholde workshoppen som tilstedeværelsesundervisning.

Målgruppe: alle studerende og forskere ved KU

Inden kurset bedes du downloade programmet og sikrer dig at det fungerer på din maskine: https://www.vosviewer.com/

Gennemføres ved min. seks tilmeldte.

Date:
19/05/2021
Time:
10:00 - 12:30
Time Zone:
Central European Time (change)
Location:
Samf: DSSL (Digital Social Science Lab)
Categories:
  Analysis     Cleaning     Datalab     Harvesting     Visualisation  

Registration is required. There are 4 seats available.

Event Organizer

Rune Kurdahl