Event box

Digital humaniora og Python 1 - NLTK

Digital humaniora og Python 1 - NLTK In-Person

** For English see below **

Kurset gennemgår grundlæggende Python-kode, der kan få dig i gang med at bruge Python biblioteket NLTK som redskab til tekstanalyser.

Mere teknisk fortalt gennemgår vi begreber som variabler, værdier, datatyperne tekststrenge og lister, løkker og import af NLTK biblioteket. Samtidigt lærer du om at klargøre dine egne tekster til digital tekstanalyse, og eftersom vi benytter python-programmet Jupyter Notebook, så opnår du også et kendskab til det.

Kurset bliver på engelsk, hvis der er engelsktalene deltagere.

Inden kursets start bedes ud have downloadet og installeret Anaconda: https://www.anaconda.com/download

 

The course goes through basic Python code that can get you started using the Python library NLTK as a tool for text analysis.

In more technical terms, we go through concepts such as variables, values, the data types text strings and lists, loops and importing the NLTK library. At the same time, you learn about preparing your own texts for digital text analysis, and since we use the python program Jupyter Notebook, you also gain knowledge of it.

The course will be in English if there are English-speaking participants.

Before starting the course, please download and install Anaconda: https://www.anaconda.com/download

 

Related LibGuide: KUB Datalab by Christian Knudsen

Date:
26/09/2023
Time:
9:00 - 11:00
Time Zone:
Central European Time (change)
Location:
KUB Datalab - Sdr Campus
Campus:
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, 2300 Kbh. S
Categories:
  Datalab  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Lars Kjær
Lars Kjær

Cand. Mag. historie.

Specialkonsulent

Københavns Universitetsbibliotek, KUB Datalab