Event box

Digital humaniora og Python 2 - Regex

Digital humaniora og Python 2 - Regex In-Person

**' For English read below **

Kurset gennemgår, hvordan man søge i tekster ved hjælp af ’regulære udtryk’ (RegEX). RegEX er super smarte, fordi man kan bruge dem til at trække udvalgte stykker tekst ud af en større tekstsamling, og på den måde er regulære udtryk meget anvendelige i forhold til tekst- og datamining. Udfordringen er at lære at formulere de regulære udtryk, men når man kommer i gang med udfordringen, er det sjovt, ’krøllet’ og spændende at opleve, hvordan man utroligt hurtigt kan fremfinde de passager i tekster, som man er interesseret i. Python understøtter regulære udtryk, så det er Python, der er kursets udgangspunkt. Hvis man vil deltage på kurset, er det også en god idé at have deltaget på kurset Digital humaniora og programmering 1.

Kurset bliver på engelsk, hvis der er engelsktalene deltagere.

Inden kursets start bedes ud have downloadet og installeret Anaconda: https://www.anaconda.com/download

 

The course goes through how to search texts using 'regular expressions' (RegEX). RegEX are super smart because you can use them to extract selected pieces of text from a larger text collection, and in that way regular expressions are very useful in relation to text and data mining. The challenge is to learn to formulate the regular expressions, but once you get started with the challenge, it's fun, 'curly' and exciting to experience how incredibly quickly you can find the passages in texts that you are interested in. Python supports regular expressions, so Python is the starting point of the course. If you want to participate in the course, it is also a good idea to have participated in the course Digital humanities and programming 1.

The course will be in English if there are English-speaking participants.

Before starting the course, please download and install Anaconda: https://www.anaconda.com/download

Related LibGuide: KUB Datalab by Christian Knudsen

Date:
26/09/2023
Time:
11:30 - 13:30
Time Zone:
Central European Time (change)
Location:
KUB Datalab - Sdr Campus
Campus:
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, 2300 Kbh. S
Categories:
  Datalab  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Lars Kjær
Lars Kjær