Event box

Digital Humaniora - tekst som data

Digital Humaniora - tekst som data In-Person

** For English see below **


Kurset "Introduktion til Digital Humaniora med fokus på tekst som data" giver mulighed at opnå en forståelse for begreber som "text mining" og "distant reading". På kurset tager vi udgangspunkt i brugervenlige programmer og hjemmesider. Vi kigger på avanceret brug af Google Ngram Viewer for at få en forståelse for distant reading og big data. Vi bruger Orange til at indsamle tekster fra The Guardian og Wikipedia, og vi taler nogle almindelige algoritmer til text mining på store datasæt. Med udgangspunkt i Voyant og Spyral forholder vi os til algoritmer og grafer til at gå i dybden med mindre tekstsamlinger.

Opnå kendskab til :

  • distant reading med udgangspunkt i Google Ngram
  • dataindsamling og analyse med udgangspunkt i Orange
  • visualiseringer og formidling med udgangspunkt Voyant Tools og Spyral

Kurset tager 2,5 timer med to korte pauser og veksler mellem korte oplæg efterfulgt af små øvelser.  Kurset foregår på KUB Søndre Campus i datalabbet på anden sal.

Kurset bliver afviklet på engelsk, hvis der er deltagere på kurset, der ikke taler dansk.

 

Digital Humanities - Text as Data

The course "Introduction to Digital Humanities with a focus on text as data" offers an opportunity to gain an understanding of concepts such as "text mining" and "distant reading". In this course, we will start with user-friendly programs and websites. We will look at advanced use of Google Ngram Viewer to understand distant reading and big data. We will use Orange to collect texts from The Guardian and Wikipedia, and we will discuss some common algorithms for text mining on large datasets. With a basis in Voyant and Spyral, we will delve into algorithms and graphs to go in depth with smaller text collections.

Gain knowledge in:

  • Distant reading with a basis in Google Ngram
  • Data collection and analysis with a basis in Orange 
  • Visualizations and dissemination with a basis in Voyant Tools and Spyral

The course lasts 2.5 hours with two short breaks and alternates between brief lectures followed by small exercises. The course takes place at KUB Southern Campus in the data lab on the second floor.

The course will be conducted in English if there are participants who do not speak Danish.

Translated from Danish to English using AI.

Related LibGuide: KUB Datalab by Christian Knudsen

Date:
28/02/2024
Time:
9:30 - 12:00
Time Zone:
Central European Time (change)
Location:
KUB Datalab - Sdr Campus
Campus:
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, 2300 Kbh. S
Categories:
  Analysis     Datalab     Harvesting     Visualisation  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Lars Kjær
Lars Kjær

Cand. Mag. historie.

Specialkonsulent

Københavns Universitetsbibliotek, KUB Datalab